Idrettsstipend  

Det skal deles ut to idrettsstipend, til en jenteutøver og en gutteutøver. 

Stipendet skal være en anerkjennelse til yngre idrettsutøvere, og stimulere til videre satsing og personlig utvikling i sin idrett. Stipendet blir gitt til ungdom som har vist gode prestasjoner, og som synes å ha gode utviklingsmuligheter. 

Den som søker må være medlem i et idrettslag eller skytterlag i Heim kommune. Årsplan for trening, egen målsetting på kort og lang sikt, samt en plan for bruk av stipendet skal vedlegges søknaden.  

 

Kulturstipend for ungdom

Heim kommunes kulturstipend for ungdom skal deles ut.
Stipendet skal inspirere og legge til rette for utdanning og videreutvikling for kulturutøvere i Heim kommune.

Stipendet blir gitt til ungdom som viser gode prestasjoner, og som synes å ha gode utviklingsmuligheter innenfor sitt felt.

Søkere må være bosatt i Heim eller på annen måte være tilknyttet kommunen. Plan for videre utvikling, egen målsetting for kort og lang sikt, samt en plan for bruk av stipendet skal vedlegges søknaden.

For begge stipendene må søkere være mellom 15 og 22 år inneværende år.

Hvordan søke: se generelt for alle priser og stipend.

Frivilligpris

Heim kommunes frivilligpris skal gis som honnør for fremragende eller oppofrende innsats innenfor det utvidede kulturbegrepet, og kan tildeles personer som er bosatt i Heim, eller på annen måte er tilknyttet kommunen.  Ungdomsorganisasjoner og andre grupper av personer kan også tildeles prisen.

Kulturpris

Heim kommune sin kulturpris skal gis som honnør for fremragende eller oppofrende innsats innenfor det utvidede kulturbegrepet, og kan tildeles personer som er bosatt i Heim, eller på annen måte er tilknyttet kommunen.
Prisen kan også gis til organisasjoner, lag, institusjoner og andre grupper av personer.

Ungdommens kulturpris

Ungdommens kulturpris skal tjene som inspirasjon til kulturelt arbeid og engasjement blandt ungdom i Heim kommune.
Prisen gis til personer som har gjort en stor innsats innenfor det utvidede kulturbegrep og/eller har utmerket seg på en slik måte at Heim er gjort kjent på en positiv måte utenfor kommunens grenser.

Generelt for alle priser og stipend

Alle priser og stipend består av et pengebeløp og et diplom.

Søknad på stipend og forslag til kandidater på priser, fremmes på eget skjema. Skjema fås ved henvendelse til kulturkontoret som er lokalisert i kulØr`n på Kyrksæterøra eller servicetorget på Liabø.

Skjemaene, samt retningslinjer for alle priser og stipend, er også tilgjengelig på Heim kommune sine hjemmesider: www.heim.kommune.no    

Søknad på stipend og forslag på kandidater til priser sendes / leveres Heim kommune, enhet for kultur / post@heim.kommune

Frist for å fremme forslag på kandidater til priser og å søke om stipend, er satt til 1. oktober 2021.     

 

SKJEMA UNGDOMMENS KULTURPRIS PDF document ODT document

SØKNADSSKJEMA KULTURSTIPEND FOR UNGDOM PDF document ODT document

SØKNADSSKJEMA IDRETTSSTIPEND PDF document ODT document

SKJEMA KULTURPRIS PDF document ODT document

 

RETNINGSLINJER FOR UNGDOMMENS KULTURPRIS PDF document ODT document

RETNINGSLINJER FOR HEIM KOMMUNES KULTURSTIPEND FOR UNGDOM PDF document ODT document

RETNINGSLINJER FOR HEIM KOMMUNES IDRETTSSTIPEND PDF document ODT document

RETNINGSLINJER FOR HEIM KOMMUNE FRIVILLIGPRIS

RETNINGSLINJER FOR HEIM KOMMUNES KULTURPRIS