Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
10. mai 2021 kl. 09:03

Oppdatert informasjon om koronavirus (Covid-19) i Heim kommune

Les mer
30. april:

Vanlige spørsmål knyttet til koronavaksinering i Heim kommune

Heim kommune er godt i gang med vaksinering av prioriteringsgruppe 4 (alder 65 - 74 år samt personer... Les mer

Skjenkebevilling - ambulerende / for en enkelt anledning

Ønsker du å servere alkoholholdig drikk i forbindelse med sluttet selskap eller ved en bestemt begivenhet, må du søke kommunen om skjenkebevilling.

Generelt

Etter søknad kan skjenketiden utvides for en enkelt anledning. En enkelt anledning forstås i denne sammenheng å være f.eks jubileumsarrangement, i forbindelse med martnasdager, dansegallaer o.l.

Beskrivelse

Ønsker du å servere alkoholholdig drikk i forbindelse med sluttet selskap eller ved en bestemt begivenhet, må du søke kommunen om skjenkebevilling.

Bevilling kreves normalt ikke ved rent private arrangement som bryllup, fødselsdagsselskap eller andre jubileer så lenge det ikke tas betalt for drikke. All servering av alkohol mot vederlag krever imidlertid bevilling.

For enkelte typer lokaler kan det likevel kreves bevilling, selvom det ikke tas betalt for drikke. Eksempler på slike lokaler er forsamlingslokaler, torg, parker og andre offentlige plasser.

Målgruppe

Serveringssteder i kommunen som har fått serveringsbevilling, og bevilling for skjenking av alkohol.

Kriterier/vilkår

All servering av alkoholholdig drikk mot en eller annen form for betaling krever bevilling. Ansvarlig skjenkestyrer må være fylt 20 år (legitimasjon kreves). Det er ikke krav om bestått kunnskapsprøve.

Skriftlig søknad må leveres i god tid, senest 10 dager før det aktuelle arrangementet det søkes for.
Søknad må bl.a. inneholde:

  • Hvilket arrangement det gjelder
  • Hvor arrangementet skal foregå
  • Klokkeslett for utvidelse av skjenketiden.

Søknadsskjema.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Lover

Se alkoholloven § 1-6 andre avsnitt, § 4-5 og § 8-9.

Alkoholforskriften
Alkoholloven

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du må sende skriftlig søknad til bevillingsmyndigheten i god tid før arrangementet skal finne sted. Søknaden skal inneholde opplysninger om hva slags arrangement det er snakk om, hvem som er arrangør, hvor og når arrangementet skal være, antall deltakere og hvem som er ansvarlig skjenkebestyrer. Ansvarshavende må gjøre seg kjent med bestemmelsene i alkoholloven og med lokale retningslinjer.

Vedlegg

Legitimasjon

Saksbehandling

Søker du om skjenkebevilling for en enkelt, bestemt anledning, blir det innhentet uttalelser fra politiet og sosialtjenesten. Du får skriftlig melding om vedtaket. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Behandlingstiden er vanligvis én uke.

5 - 10 dager.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Forøvrig henvises til Forvaltningsloven kap. VI.

"Vi lover..."

Skriftlig svar innen 14 dager etter at søknad er mottatt.

Dersom søker ikke har mottatt svar innen 14 dager etter at søknad er mottatt, regnes søknaden som imøtekommet.

Kontakt

Leder Servicekontor Arnt J. Moen, tlf. 48075259

Saksbehandler Liv M. Engvik, tlf. 95420435.

Tjenesten oppdatert: 05.04.2021 16:19