Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kunnskapsprøven - alkoholloven

Alle virksomheter som søker om skjenkebevilling må utnevne en styrer og en stedfortreder som må bestå en kunnskapsprøve om alkoholloven.

Generelt

Bestått kunnskapsprøve viser at den som er ansvarlig for salgs- og skjenkebevillinger innehar de nødvendige kunnskaper i henhold til alkohollovens bestemmelser og forskrift.

Beskrivelse

Styrere og stedfortredere for salgs- og skjenkebevillinger må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven. Dette kravet oppfylles ved at du består kunnskapsprøven. Bevillingsmyndigheten skal avholde prøven innen to måneder etter at den har mottatt melding om at du ønsker å avlegge prøven.
For å avlegge kunnskapsprøve kontakter du den aktuelle bevillingsmyndighet:

  • For kommunale salgs- og skjenkebevillinger: Kommunen hvor virksomheten utøves, eller i hjemkommunen
  • Statlige skjenkebevillinger for skip: Statsforvalteren i det fylket virksomheten er registrert som bevillingshaver
  • Statlige skjenkebevillinger for tog og fly: Helsedirektoratet

Personer med tilknytning til Forsvarets befalsmesser kan avlegge prøven i den kommunen hvor virksomheten utøves eller i hjemkommunen.
Kunnskapsprøven i alkoholloven er en flervalgsprøve med et tilfeldig uttrekk av spørsmål fra en database. Du vil få 60 minutter til å besvare prøven. For å få bestått prøve må 24 av 30 svar være riktige.
Ta med gyldig legitimasjon når du skal avlegge prøven.

Målgruppe

Styrere og stedfortredere i virksomheter som har eller søker om salgs- eller skjenkebevilling

Kriterier/vilkår


For å kunne ha tillatelse til å selge eller skjenke alkohol, må kunnskapsprøve være bestått.

Pris for tjenesten

Før du avlegger prøven, må du betale et gebyr på kr 400,-. Prøven kan tas flere ganger hvis den ikke bestås. Du må betale gebyr for hver oppmelding.

Samarbeidspartnere


Lover

Se alkoholforskriften kapittel 5  Kunnskapsprøve.

Alkoholforskriften

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

For å få avlagt kunnskapsprøven, ta kontakt med Servicekontoret Rådhuset, Trondheimsveien 1, Kyrksæterøra.

Saksbehandling

Oppmøte for prøve etter avtale.

Saksbehandlingstid

Innen 14 dager.

"Vi lover..."

Heim kommune stiller til disposisjon prøverom hvor kandidaten avlegger prøven, tidspunkt avtales på forhånd. Prøven gjennomgås og rettes umiddelbart etter at den er avlagt.

Meddelelse om prøven er bestått eller ikke avgis så snart det er mulig.

Dersom Heim kommune ikke kan stille prøverom til rådighet og kapasitet til retting av prøven innen 14 dager etter at kandidaten har tatt kontakt med kommunen, anses prøven som bestått.

Kontakt

Leder Servicekontor Arnt J. Moen, tlf. 48075259.

Saksbehandler Liv M. Engvik, tlf. 95420435.

Tjenesten oppdatert: 09.03.2021 13:30