Du har rett på fri skoleskyss når du:

  • har over 2 km til skolen og går i 1. klasse

  • har over 4 km og går i 2.-10. klasse

  • har delt bosted og innfrir avstandskravet

  • har varig eller midlertidig funksjonshemming

  • har særlig farlig eller vanskelig veg til skolen. (Din bostedskommune avgjør det hvis det er under avstandskravet)

 

Oversikt over skoleskyss (bussrutene) i Heim kommune finner du ved å følge lenken til www.atb.no/heim/.

 

Søknader

Vil du søke om skoleskyss for grunnskoleelever? Fyll ut den aktuelle søknden og sende den til elevens skole. Søknad og detaljert informasjon finner du ved å følge lenken til www.trondelagfylke.no.

VGS-elever kan søke skoleskyss digitalt ved å følge lenken til www.trondelagfylke.no.

Kommunale retningslinjer for skoleskyss i Heim kommune kan lastes ned her.