Vinjeøra skole er en barneskole som ligger på Vinjeøra i Heim kommune. Skolen har 22 elever fra 1. -4. klasse i 2023-2024. Det er 4 lærere på skolen og 3 assistenter tilknyttet både skole og SFO. Skolen har kantine der elever og ansatte kan spise sunn lunsj fem dager i uka. Rektor er leder for både skole og SFO. Vi legger vekt på nyere forskning med tanke på lese- og skriveopplæring, og matematisk forståelse. Vi benytter variert og praktisk undervisning, og bruker iPad som læringsverktøy