Heim kommune er realfagskommune, og i den forbindelse satser vi ekstra på variert og praktisk undervisning, samt digitalisering, med iPad som læringsverktøy.

Skolen har tilbud om kantine der elever og ansatte kan spise en sunn lunsj fem dager i uka.