Skolen jobber aktivt for et godt og inkluderende skolemiljø. Skolen samarbeider tett med tjenestene som ligger til familiens hus for å bli enda bedre på å gi alle elevene ved skolen en god og trygg skolehverdag.

Ved skolen er det tilbud om skolelunsj for 5.-10. trinn og skolemelk og skolefrukt til 1.-4. trinn.

Skolen har et stort uteområde med fotballbane og idrettsbane, stor idrettshall og svømmehall som gir gode utfoldelsesmuligheter for både skoleelevene og lokalmiljøet rundt skolen.