Visjon vår er : "Med god bagasje på livets reise"

Ven skole og SFO, er samlokalisert med Ven barnehage og ligger på Vennastranda.