Nye regler for nærkontakter

Smittekarantene på 10 døgn kan erstattes med daglig testing for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Forskriftendringen gjelder fra og med midnatt, natt til 26. januar, og gjelder uavhengig av vaksinestatus.

 

Slik blir reglene:

Smittekarantene på 10 døgn kan erstattes med:

 • daglig testing i 5 døgn etter siste nærkontakt for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.
 • husstandsmedlemmer og tilsvarende nære som ikke kan holde avstand til den smittede i isolasjonsperioden kan erstatte smittekarantene med daglig testing i 11 døgn (6 døgn i den smittedes isolasjonsperiode + 5 døgn etter dette). Dette gjelder også barn.
 • I tillegg til testregime anbefales det å bruke munnbind innendørs på offentlig sted og å unngå store sammenkomster og arrangementer i 10 døgn etter nærkontakten. Anbefalingen om å bruke munnbind gjelder ikke barn under 12 år, skolebarn over 12 år når de er på skolen og de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.
 • følg med på eventuelle symptomer under hele perioden.
 • ved symptomer skal man holde seg hjemme og teste seg.

De nye reglene vil fra de trer i kraft også gjelde for dem som er i karantene på det aktuelle tidspunktet. Det betyr at testregime også gjelder for dem. 

Personer som ikke følger testregimet må være i karantene i 10 døgn, med eventuelt testing ut av karantene ved negativ test tatt tidligst 7 døgn etter siste nærkontakt.

Personer som har gjennomgått covid-19 siste tre måneder er unntatt fra smittekarantene. I tillegg videreføres de særskilte unntakene som gjelder for bl.a. personell i kritiske samfunnsfunksjoner.

 

–Justeringen er helt nødvendig for å kunne opprettholde et forsvarlig nivå på helse- og omsorgstjenestene og andre viktige samfunnsfunksjoner med den smitteøkningen som er forventet. Det er også forholdsmessig å erstatte karantene med testing, når vi har kunnskap om at omikron gir mindre alvorlig sykdom enn de tidligere virusvariantene, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Behov for selvtester i kommunen økes

Selvtester kan kjøpes på apotek og på flere butikker. I disse tider er det fornuftig å ha noen tester hjemme. Da slipper man stresset med å skaffe om man skulle trenge dem.

Det er et økende behov for selvtester nå at daglig testing kan erstatte smittekarantene. I tillegg vil behovet være større på grunn av en kraftig økning i antall smittede.

–Flere kommuner har ikke fått så mange tester som forespeilet på grunn av forsinkede leveranser til landet, sier helse og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

 

Selvtester i Heim kommune er per nå en begrenset ressurs da leveringen fra nasjonalt lager er ustabile. Vi vet ikke når vi får flere tester. Vi ber om at alle er med å ta et ansvar slik at det er nok tester til alle. Vi ber om at innbyggere ikke henter ut flere tester enn nødvendig.Vi kommer til å fortsette med utdeling av gratis selvtester til innbyggere i Heim i henhold til følgende prioriteringsrekkefølge:

 

1. Personer med symptomer:

 • ​Kan få utdelt en selvtest per person i husstanden med symptomer. 

2. Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære som har behov for å teste seg ut av karantene:

 • Kan få utdelt maks 5 tester per person.

3. Øvrige nærkontakter

 • Kan få utdelt maks 2 tester

 

De som ønsker tester utover dette bes om å kjøpe disse selv. Det blir gjort fortløpende vurderinger ut ifra kommunens etterforsyning og forbruk. Innbyggere må være forberedt på at de får utdelt færre tester enn det de ønsker og trenger til sitt testregime.

Utdeling av selvtester i Heim kommune

Gratis selvtester fra Heim kommune utdeles i henholde til prioriteringsrekkefølgen nevnte ovenfor. 

Utlevering av hurtigtester i Heim kommune:

Utleveringssteder dagtid (09.00 -15.00):

Husk at du må ringe før du kommer for å avtale utlevering. 

 

Utlevering på helg (NY):

*Utlevering på sykehjemmet og helsesenteret avvikles fra og med 26.01.

Lørdag og søndag (10:00 - 12:00)

 • Servicekontor Kyrksæterøra 
 • Kommunehuset Liabø 

Det er ikke behov for å ringe på forhånd, men vi ber om at du gjør deg kjent med prioriteringsrekkefølgen for utlevering av hurtigtester før du setter deg i bilen for å hente selvtester.

Du skal ikke møte til utlevering dersom du har symptomer på covid-19. Vi ber om at den som henter selvtester bruker munnbind.

 

Helsedirektoratet har besluttet at gratis selvtester fra kommunene SKAL IKKE brukes ved rutinemessig testing i regi av arbeidsgivere for testing av egne ansatte, av organisasjoner eller fra arrangører som ønsker testing til arrangementer. For mer informajon om bruk av kommunens hurtigtester kan du lese Helsedirektoratets koronavirusveileder her. Kommunens tester skal heller ikke hentes ut for å ha hjemme. Det vil tømme lageret raskt og mange tester vil da heller ikke bli brukt. Selvtestene fra kommunen skal altså kun hentes ut når det er et akutt behov for testing (ref. punkt over).

Obs! Hurtigtester tåler ikke kulde. Frostskade kan føre til uriktig prøvesvar/falskt svar.

For mer informasjon om koronatesting og registrering av positive prøver kan du besøke vår infoside her.

Mange slipper å ta pcr-test for å bekrefte smitte

Den 24.01 gikk vi ut med informasjon om hvem kan droppe pcr-testing for å verifisere positiv hurtigtest. Du kan lese nyheten her på vår hjemmeside.

Myndighetene besluttet at følgende personer ikke trenger pcr-test for å bekrefte koronasmitte:

 • Personer som har mottatt en tredje vaksinedose (oppfriskningsdose/"boosterdose").
 • Personer som har mottatt to doser koronavaksine og deretter gjennomgått covid-19 i løpet av de siste 3 månedene.

Uansett vaksinestatus ber vi om at alle som blir smittet registrere seg i kommunens smittesporingssystem.

Hvordan registrere jeg at jeg eller mitt barn har testet positivt?

 • Logg deg på ReMin Smittesporing og registrer smitte
  • Det er viktig at du registrerer deltajer rundt din smittesituasjon slik at vårt smittesporingsteam kan vurdere hvem som trenger ekstra oppfølging. Eksempel på viktige opplysninger: Hvor jobber du? Har du tjenester fra kommunen (hjemmesykepleier)? Er skole/bhg/sfo berørt? Er det noen som er alvorlig syk i husstanden?
  • Registrere dine nærkontakter
   • Er du helsepersonell eller jobber du på en skole/barnehage? Registrere navn på arbeidssted som en nærkontakt.
  • Du mottar automatisk svar via sms med nærmere informasjon om hvordan du skal forholde deg.

Dersom du ikke får til å registrere smitte i vårt smittesporingssystem på grunn av at du ikke har BankID kan du sende SMS til telefonnummer 476 37 255 med følgende informasjon: navn, telefonnummer du kan nåes på, alder.

 • Gjør deg kjent med gjeldende regler for testing og karantene
 • Kommunens smittesporingsteam gjør en vurdering på om du blir kontaktet ut ifra situasjon og kapasitet. 

Kommunens ressurser til smittesporing

Regjeringens nye strategi for håndtering av koronapandemien tilsier at mer ansvar blir lagt til hver og en av oss. Det er forventninger om at innbyggerne selv må kunne sette seg inn i gjeldende regler for karantene og isolasjon. Det er derfor viktig at hver enkelt setter seg godt inn i gjeldende regelverk og anbefalinger når det gjelder koronavirus. 

Kommunale ressurser til TISK skal fremover brukes der konsekvensen av smittespredning er størst. Dermed kan kommunene prioritere ressursene til utbruddshåndtering i helse- og omsorgstjenesten og til smittesporing blant sårbare grupper og ubeskyttede miljøer, som for eksempel brukere i omsorgstjenesten og personer med høy risiko for sykdom. Når du registerer smitte til kommunen via vå selvregistreringssystem vurderer vårt smittesporingsteam om du blir kontaktet ut ifra situasjon og kapasitet. 

 

Innreisekarantene avvikles

Etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet avvikler regjeringen kravet om innreisekarantene, fordi det ikke lenger anses som smittevernfaglig nødvendig. Kravet opphører fra og med midnatt, natt til 26. januar 2022. Innreisekarantene kan gjeninnføres dersom smittesituasjonen skulle endre seg eller det skulle komme en ny virusvariant som krever strengere tiltak.

Tidligere måtte personer som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt, og ikke kan dokumentere at de er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 med gyldig koronasertifikat, i innreisekarantene. (Innreisekarantenen på 10 døgn kan likevel avsluttes med negativ test tatt tidligst tre døgn etter ankomst),. FHI viser til at reisende "uten koronasertifikat" utgjør 7 prosent av de registrerte reisende, og 4 prosent av smittetilfellene. Etter FHIs vurdering har dermed tiltaket liten betydning for epidemiens utvikling eller for sykehuskapasiteten i Norge, og anser ikke at innreisekarantene er nødvendig i dagens situasjon.