- For denne gruppen vil en bekreftende test ikke ha noen betydning for status i koronasertifikatet, fordi de allerede er å anse som fullvaksinerte, skriver Helsedirektoratet.

Smittetrykket i Norge øker og det er stor belastning på kommuner og laboratorier for å få en bekreftende prøve etter positiv selvtest. Derfor gjør myndighetene endringer i rutiner for testing for covid-19. Viser selvtesten du tar hjemme at du har covid-19, er dette nå tilstrekkelig for å fastslå at du er smittet.

Hvem slipper å bekrefte smitte ved PCR-test?

 • Personer som har mottatt en tredje vaksinedose (oppfriskningsdose/"boosterdose").
 • Personer som har mottatt to doser koronavaksine og deretter gjennomgått covid-19 i løpet av de siste 3 månedene.

Hvem bør fortsatt bestille PCR-test?

 • Personer som er uvaksinert eller delvaksinert uten oppfriskingsdose og har behov for koronasertifikat.
 • Barn og unge mellom 0 til 16 år
 • Personer som er organtransplantert eller har varig eller midlertidig svekket immunsystem.
 • Personer som søker helsehjelp og hvor bekreftelse har konsekvens for videre utredning og behandling.

Selvregistrering av positive selvtester og nærkontakter

Alle som blir smittet skal fremdeles registrere seg i vårt smittesporingssystem. 

 

Her følger fremgangsmåte for registrering: 

 • Logg deg på ReMin Smittesporing og registrer smitte
  • Det er viktig at du registrerer deltajer rundt din smittesituasjon slik at vårt smittesporingsteam kan vurdere hvem som trenger ekstra oppfølging. Eksempel på viktige opplysninger: Hvor jobber du? Har du tjenester fra kommunen (hjemmesykepleier)? Er skole/bhg/sfo berørt? Er det noen som er alvorlig syk i husstanden?
  • Registrere dine nærkontakter
   • Er du helsepersonell eller jobber du på en skole/barnehage? Registrere navn på arbeidssted som en nærkontakt.
  • Du mottar automatisk svar via sms med nærmere informasjon om hvordan du skal forholde deg.

Dersom du ikke får til å registrere smitte i vårt smittesporingssystem på grunn av at du ikke har BankID kan du sende SMS til telefonnummer 476 37 255 med følgende informasjon: navn, telefonnummer du kan nåes på, alder.

 • Gjør deg kjent med gjeldende regler for testing og karantene
 • Kommunens smittesporingsteam gjør en vurdering på om du blir kontaktet ut ifra situasjon og kapasitet.