Beredskapsledelsen var i dag samlet for å blant annet vurdere om Heim kommune skal endre beredskapsnivå fra oransje til gult nivå. Vi kan melde om at Heim kommune er uten bekreftede smittede igjen, og har få i karantene. Innbyggerne i Heim kommune har vist seg å være forbilledlig i sin innsats for å begrense smittespredningen. Dette har bidratt til at Heim kommune har hatt et lavt smittetrykk gjennom hele korona-situasjonen. Vi har derfor vurdert det slik at gult beredskapsnivå er passende for nåsituasjonen i Heim kommune. Endring fra oransje nivå til gult betyr at vi har kontroll og at vi ikke vurderer å innføre flere lokale tiltak, gitt at situasjonen holder seg stabil. Vi har opplevd at næringslivet følger tett med på informasjonen fra lokale og nasjonale myndigheter, og dialogen med næringslivet har vært svært god. Bedrifter oppfordres til å ta kontakt med Heim kommune for å inngå avtaler angående testing av innreist arbeidskraft (kontaktinformasjon finner du her).

De nasjonale reglene og tiltakene gjelder fortsatt, uavhengig av kommunalt beredskapsnivå. VG har laget en god oversikt over hvilke nasjonale og lokale tiltak som gjelder for alle kommuner i Norge (følg denne koblingen for å se oversikten). Beredskapsledelsen har tidligere gått ut med en anbefaling om at studenter og reisende som har oppholdt seg i områder med høyt smittetrykk går i selvpålagt karantene, og denne gjelder fortsatt. Har dere mulighet for å reise hjem litt tidligere slik at dere er sikre på at dere er smittefrie når julen er over oss, er dette å foretrekke. Julen 2020 vil nok bli en annerledes jul,  og de nasjonale rådene om å begrense besøk i egne hjem til maks 5 personer gjelder fortsatt (se oversikt over råd om besøk og arrangementer). Situasjonen på sykehjemmene i Eidsvoll er en god påminnelse på hvor alvorlig et smitteutbrudd kan være for de som er i risikogruppene.  Vi må fremdeles være ekstra påpasselige ved besøk hos de som befinner seg i risikogruppene.  

Statusoppdateringen fra det internasjonale arbeidet med korona-vaksiner gir oss et håp om at vi i en ikke for fjern fremtid kan begynne å leve som sosiale vesener igjen, med besøk og klemmer av venner og familie – slik vi husker det fra før koronaen var over oss. Frem til da er vi nødt til å fortsette den gode innsatsen for å holde våre kjære trygge.

 Vi ønsker alle velkommen hjem til Heim kommune!

 

Ordfører i Heim kommune                         Varaordfører i Heim kommune                               

Odd Jarle Svanem                                         Marit Liabø Sandvik