Selvstendig næringsdrivende og frilansere

Mange selvstendig næringsdrivende og frilansere mister inntekter som følge av koronautbruddet. NAV har derfor opprettet en midlertidig ordning for å kompensere tapet av inntekt. Søknad om kompensasjon sendes etterskuddsvis for hver ny måned med tap av inntekt. 

Hvordan virker ordningen?

Denne midlertidige ordningen 

 • gjelder fra 14. mars 2020
 • skal kun kompensere inntekt som du har mistet på grunn av koronautbruddet
 • forutsetter at du dekker inntektstapet de første 16 dagene 
 • dekker 80 prosent av tapet på inntekter inntil 6G (Folketrygdens grunnbeløp)
 • baserer utbetalingene på gamle og nye inntektsopplysninger 

Informasjon og råd til virksomheter og bedrifter

Vi minner om at virksomheter er selv ansvarlig for sin egen drift og at denne foregår i tråd med myndighetens retningslinjer og pålegg. Heim kommune vil kunne gi råd og ber om at den som er usikker og sitter med spørsmål kontakter kommunen ved John Ole Aspli, mobil 911 65 565, E-post
 

Råd og tiltak som gjelder for alle

 • God hånd- og hostehygiene

  • Tilrettelegg for håndvask/desinfeksjonsmiddel ved inngang og være påpasselig med papirhåndklær

  • Sørg for informasjon/plakater

 • Renhold og vask av alle berøringsflater må gjøres hyppig (se lenke)

  • Dørhåndtak, disker, betalingsterminaler, bordflater, toalett m.m.

 • Hold minst 2 meters avstand til andre

  • Organiser kø/antallsbegrensing

 • Begrens antall personer til grupper på max. 5 personer

  • Kun medlemmer i familie kan være del av en gruppe

  • Husk avstand mellom grupper, f.eks. ved kaffebord

 • Ansatte/personer med symptomer skal ikke delta/inn, men isolere seg hjemme til ett døgn etter at man er frisk.

 

Nedenfor er linker til viktig informasjon gitt av nasjonale myndigheter. Dette er nyttig og vi anbefaler alle å hente stoff herfra.

 

 

Råd for virksomheter som benytter innreist arbeidskraft fra utlandet

Følgende råd gjelder for næringsliv som har innreist arbeidskraft:

 1. Alle testes ved ankomst.
 2. Fraktes til bosted/karantenebolig i egen bil. Praktisk løsning på dette er at innreisende henter egen bil ved flyplassen og kjører selv til bosted.
 3. Arbeidstakere sitter i karantene i 10 dager, og har ikke omgang med andre eller går på butikker o.l.
 4. Arbeidsgivere må sørge for nødvendige innkjøp og materiell for personer under hele karanteneperioden.
 5. Det anbefales at alle som sitter i karantene testes dag 7. uavhengig av negativ test ved ankomst.
 6. Gode praktiske løsninger ved for eksempel overlevering av nøkler til boliger o.l.

Karanteneplikt og karantenebolig

Se Arbeidstilsynet sine sider for informasjon om krav til karantenebolig. 

Vi kan godkjenne at oppdragstakere fra områder som er underlagt karanteneplikt utfører arbeid ved lokale bedrifter på følgende vilkår:

 • De ansatte fra ekstern bedrift er underlagt karantene ved oppholdet i Heim kommune.
 • Bruk av egne transportmidler fra bosted / bedriftsadresse til arbeidssted (ikke kollektivtransport).
 • At de arbeider til andre tider enn øvrig personell i samme sone på bedriften / at de ikke har nærkontakt med andre ansatte på den lokale bedriften under oppholdet. Viruset smitter ved dråpesmitte.
 • At de unngår å bruke samme lokaler til bespisning / toalett under oppholdet. Hvis dette er nødvendig – at de nevnte lokalene vaskes / rengjøres grundig før andre bruker fasilitetene. Viruset har vist seg å kunne overleve lenge på flater.
 • At de ikke oppsøker butikker eller andre steder hvor de kommer i kontakt med andre / hvor andre ferdes.
 • At de på fritiden oppholder seg på bosted og bor adskilt fra andre beboere og ikke har nærkontakt med dem eller de som driver overnattingsstedet. Hotellet blir i så måte et dårlig valg.
 • Det bør være god kontakt mellom lokal bedrift og bosted for eksterne arbeidere for å etablere gode rutiner under oppholdet.
 • Bosted må vaskes / rengjøres grundig når oppholdet er avsluttet.

Permittering

Slik blir endringene i permitterings- og dagpengeregelverket

Tips og råd dersom bedriften må permittere

Permitteringsvarsel må sendes til den enkelte ansatte. Dette skal legges ved når den permitterte sender søknad om dagpenger til NAV.

Det er stort påtrykk av permitteringshenvendelser. Det oppfordres til å søke om dagpenger elektronisk. For å søke elektronisk må en ha BankID eller annen elektronisk signatur. Kontakt banken dersom du ikke har BankID.

Koronavirus – informasjon fra NAV

Det er viktig å holde seg oppdatert på NAV sine sider da det kan skje endringer på kort varsel fra regjeringa med tanke på korona situasjonen.    

Trenger du som arbeidsgiver råd eller veiledning utover dette, kontakt NAV Heim.

Utsatte betalingsfrister

 •  Utsatt frist for innbetaling av merverdiavgiften, første termin er utsatt fra 14.april til 10.juni 2020.
 •  Utsatt frist for innbetaling av forskuddsskatt for selskaper, andre termin er utsatt fra 15.april til 1.september 2020.
 •  Utsatt frist for innbetaling av forskuddssats for selvstendige næringsdrivende og andre personlige skatteytere, første termin er utsatt fra 16.mars til 1.mai 2020.
 •  Utsatt frist for innbetaling av innbetaling av arbeidsgiveravgift, andre termin er utsatt fra 15.mai til 15.august 2020.
 • Utsatt frist for innbetaling av finansskatt, andre termin er utsatt fra 15.mai til 15.august 2020.

Gjelder alle. Det er ikke nødvendig å søke om utsatt frist.

Skatteetaten oppdaterer info tiltakspakker, se info

Butikker og kjøpesenter

Kjøpesenter og butikker kan holde åpent, men det må gjøres tiltak for å avgrense potensiell smitte. Tiltak i kjøpesenter og butikker:

 • Øke renholdet generelt og med spesielt fokus på berøringsflater som dører, heisknapper, kasser og dørhåndtak
 • Informasjon om hvordan ansatte og besøkende skal unngå smitteoverføring – synlige plakater
 • Butikkene bør ha egne hygienetiltak for ansatte og kunder
 • Det er ikke lov å være samla i grupper.
 • Organisere køer i butikkene og holde avstand til hverandre

Tips og råd

Kommunen er klar over at mange bedrifter og selvstendige næringsdrivende står i en meget krevende situasjon.

 • Kontakt din bankforbindelse for råd og muligheter selv om du ikke er berørt av krisen
 • Næringshagen i Orkdalsregionen har tilgang på kompetanse som kan yte veiledning og gi gode råd i en vanskelig og krevende tid for bedriften
 • Næringsforeningen i Heim arbeider for å hjelpe og styrke næringslivet vårt i dagens situasjon og her kan du komme med innspill til målretta tiltakspakker for lokalt næringsliv
 • Se ordningen "Bedriftsintern opplæring".

Ta kontakt med kommunen

Kontakt Heim kommune ved leder for samfunnsutvikling John Ole Aspli dersom din bedrift har spørsmål eller behov for å snakke med noen relatert til din bedrift.

Ta kontakt med kommunen

Kontakt Heim kommune ved leder for samfunnsutvikling John Ole Aspli dersom din bedrift har spørsmål eller behov for å snakke med noen relatert til din bedrift.

Nyttige lenker

Skatteetaten - tiltakspakker

https://www.skatteetaten.no/tiltakspakker/

Beslutninger og råd fra Helsedirektoratet for  Næringsliv, idrett og kultur og andre virksomheter

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/naeringsliv-idrett-og-kultur#rad-til-all-varehandel-inkludert-dagligvarehandel

Informasjon om regjeringens forslag til tiltakspakker

Regjeringen foreslår flere tiltak for å trygge arbeidsplassene

Informasjon fra Innovasjon Norge

For å bidra mest mulig effektivt i denne krevende situasjonen har Innovasjon Norge igangsatt en rekke tiltak. Innovasjon Norge gjør det lettere å få utsettelse på avdrag for våre kunder. Innovasjon Norge har forenklet prosessen og behandler søknadene raskt.

Avdragsutsettelse som følge av Korona-viruset

I påvente av sakens beslutning legges det inn purrestopp på lån det søkes avdragsutsettelse for. Renter og omkostninger må imidlertid betales ved terminforfall. Innovasjon Norge kan også gi avdragsutsettelser på fastrentelån.

Andre nyttige lenker: