Hvem er vi?

Miljørettet helsevern er organisert som en interkommunal tjeneste for Surnadal, Sunndal, Rindal, Heim og Tingvoll, med kontorsted i Surnadal. 

Følg kobling for mer informasjon om den interkommunale tjenesten. 

Hvordan arbeider vi?

Vi arbeider ut i fra krava i Folkehelselova og benytter ofte tilsyn som metode. Vi vil mest av alt være med i forkant ved planlegging av nye bedrifter og orientere om krav som er knytta til den enkelte bransje.

Når tar du kontakt med oss?

Dersom du skal etablere en tjeneste som påvirker helsen til brukerne dine må du bare ta kontakt. Dette kan være:

  • Starte frisørsalong
  • Drive med hudpleie
  • Starte med tatovering
  • Etablere dusjanlegg og boblebad

Ta kontakt så får du orientering om lovverk og utdelt meldeskjema/søknadsskjema.