Fomålet med kommunens smittevernsarbeid er å verne befolkningen mot smittsomme sykdommer ved å forebygge dem og motvirke at de overføres i befolkningen, samt motvirke at slike sykdommer føres inn i Norge eller føres ut av Norge til andre land.

Eksempler på vanlig arbeid innen kommunalt smittevern:

  • Tuberkulosekontroll
  • Vaksinasjon mot influensa og lungebetennelse
  • Informasjon og rådgivning om smittsomme sykdommer
  • Reisevaksinasjon
  • Barnevaksinasjon i samsvar med nasjonalt program for vaksinering mot smittsomme sykdommer

Krav til oss

Kommunen skal ha en smittevernplan som følger krav i lov og forskrift. Videre skal kommunen ha en oversikt over mulig smitterisiko og prosedyrer for iverksettelse av hensiktsmessige tiltak. Den undersøkende eller behandlende legen skal snarest mulig gi en smittet person med en allmennfarlig smittsom sykdom

a) informasjon om den sykdommen legen mener den smittede har, dens smittsomhet og smittemåter, og om hvilke lover og bestemmelser som gjelder,

b) særskilt personlig veiledning om hva den smittede kan gjøre for å motvirke at sykdommen blir overført til andre.

Legen har ellers plikt til å foreta undersøkelser av smittede personer og smitteoppsporing.

Alle har rett til smittevernhjelp.

Veiledning

Oppsøke lege og gi opplysninger. I enkelte tilfeller kan det fastsettes plikt for befolkningen eller grupper av den til å gjennomgå bildeundersøkelse, tuberkulinnprøving, blodprøvetaking eller andre tilsvarende undersøkelser som kan gjøres uten fare. Følge den veiledning og de anvisninger som kommunen gir.

Priser

I visse tilfeller er tjenesten gratis. dette er regulert i egne forskrifter. Eller gjelder vanlige takster for legehjelp.