Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Badeanlegg, bassengbad og badstu mv. - meldeplikt

Eier du et badeanlegg, basseng eller en badstue som er tilgjengelig for offentligheten? Da er det flere krav til helse, trygghet, hygiene og drift som du må ta hensyn til.

Generelt

Det kommunale badet på Kyrksæterøra har ett 12,5 m basseng, inngang og dusjer tilpasset funksjonshemmede.
Badet er et kombinert skole- og folkebad.
Badet brukes av skoler, barnehager og skolefritidsordningene på dagtid.

Det bygges ny svømmehall på Liabø.  Denne vil inneholde et 12,5 meters opplæringsbasseng og et treningsbasseng på 25 meter.

Beskrivelse

Før badeanlegg (som også inkluderer bassengbad, badstuer og boblebad) tas i bruk og ved endringer i driften, skal eieren gi kommunen melding om alle forhold som kan virke inn på helse, hygiene eller trygghet for brukerne. For boblebad spesielt skal meldingen blant annet inneholde opplysninger om boblebadets utforming og modell/type.

Badeanlegg skal ha tilfredsstillende helsemessige og hygieniske forhold. De skal være utformet slik at ulykker forebygges. Personellet skal ha opplæring i personsikkerhet og det skal utarbeides instrukser for brukerne. I bassengbad skal det tas jevnlige prøver av vannkvaliteten. 

Målgruppe

Eiere av badeanlegg som er tilgjengelig for allmennheten, inkludert bassengbad, badstu og boblebad

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Ved utleie - kontakt Teknisk, Landbruk, Miljø, Heim kommune.

Saksbehandling

Hvis meldingen avdekker forhold som er i strid med kravene til helsemessig forsvarlig drift, kan kommunen gi pålegg om konsekvensutredning, retting, tvangsmulkt eller stansing av virksomheten.

Kommunen vil utøve et faglig skjønn. Det må være et rimelig forhold mellom nytte og kostnad ved et tiltak.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtak om pålegg innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge. 

Kontakt

Heim kommune
Servicekontoret
Trondheimsvn. 1
7200 Kyrksæterøra.

Tlf. 72 46 00 00.
E.post; post@heim.kommune.no

Tjenesten oppdatert: 01.09.2021 13:23