ALLVEKST AS er en arbeidsmarkedsbedrift, og kommunen er spesielt stolt av den store innsatsen som ledelsen og de ansatte har lagt ned for å gjennomføre sertifiseringen! Prosessen startet opp i 2019 - og sertifiseringen ble altså godkjent 21.11.2022.  Vekstbedriften, som har ni forskjellige avdelinger fra vaskeri til bygg og anlegg, er en 100 % heleid kommunal bedrift, og blir den første bedriften i kommunen som blir Miljøfyrtårn!  

Miljøfyrtårn er et verktøy for miljøledelse, dvs. et verktøy for å jobbe systematisk innenfor en virksomhet med å redusere forbruk av energi, avfall og vann. Stiftelsen Miljøfyrtårn er Norges største sertifiseringsordning for virksomheter som tar miljøansvar, og nærmere 9 300 norske bedrifter er godkjente etter denne standarden. For at norske bedrifter skal tilpasse seg stadig større krav til miljøansvar som etterspørres i markedet, synes miljøsertifisering å bli et nødvendig kvalifikasjonskrav. Milijøfyrtårn-sertifisering kan brukes i anbud hvor det kreves miljøsertifisering og vil også forbedre omdømme til virksomheten.

 
For å bli Miljøfyrtårn-sertifisert må du oppfylle grunnleggende felleskriterier, i tillegg til aktuelle bransjekriterier.

Allvekst AS har oppfylt følgende kriteriesett:

  • Felleskriterier (2016)
  • Byggeier
  • Vaskeri
  • Byggentreprenør
  • Anleggsgartner

 

Virksomhets miljøstandard og rutiner er godkjent og funnet i overenstemmelse med kriterier nevnt ovenfor. Allvekst AS kan derved dokumentere at strenge kriterier som kreves for å bli Miljøfyrtårnbedrift innen temaene arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk er tilfredsstilt.

Vi  i Allvekst håper at vår sertifisering som miljøfyrtårnbedrift kan gi inspirasjon til andre, slik at flere, både næringsliv og eierkommune ser at det er både lønnsomt og konkurransevridende å tenke miljø. Det er viktig å bli bevisst sine leverandører- og samarbeidspartneres miljøprofil, og etterspørre denne i sine anbud og kontrakter. Det vil være et effektivt virkemiddel for at stadig flere blir miljøfyrtårn.

Utfordrer herved både våre samarbeidspartnere og ikke minst Heim kommune om å vurdere å bli Miljøfyrtårnsertifisert.

For mer informasjon om Allvekst AS besøk bedriftens hjemmeside. Du kan også lese mer om Miljøfyrtårn-sertifisering i Heim kommune på vår infoside ved å klikke her

 

Ingalill og Odd Jarle skilt_800x600.jpg

Logo allvekst miljøfyrtårn.png