Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Eigedomsskatt - betalingsutsetjing av skuldig eigedomsskatt

Du kan søkje om å få betalingsutsetjing av skuldig eigedomsskatt, men det skal liggje føre særlege grunnar for å få det.

Tenesteomtale

Du kan søkje om å få betalingsutsetjing av skuldig eigedomsskatt. Det skal vere særskilte grunnar for det.
Det er dei politiske organa i kommunen som avgjer om det skal bli lagt eigedomsskatt på eigedommar i kommunen.

Målgruppe

Eigarar og brukarar av eigedommar som er pålagt eigedomsskatt

Brosjyrar, dokument,
kart og liknande

Saksbehandling

Det er skatteoppkrevjaren som avgjer betalingsutsetjing.

Tjenesten oppdatert: 04.05.2020 13:32