Det nasjonale prosjektet «Inkluderende barnehage- og skolemiljø» har pågått siden 2018, og avsluttes i utgangen av 2020 (følg lenke for mer informasjon).

Prosjektets hovedmålsetting er å arbeide for trygge barnehage- og skolemiljø. Ingvild Haugen er rådgiver for alle barnehagene i Heim kommune, og er i tillegg koordinator for arbeidet med inkluderende barnehage- og skolemiljø. Forrige uke ble det avholdt en nettverksamling for alle barnehagene og skolene i Heim kommune. Nettverksmøtet ble gjennomført med hjelp av tekniske løsninger, slik at smittevernet ble godt ivaretatt. 

Ingvild Haugen - barnehagerådgiver i Heim kommune

Ingvild Haugen - barnehagerådgiver i Heim kommune

- Alle barnehager og skoler i Heim kommune er med i prosjektet som skal bidra til både kulturbygging og faglig kompetanseheving, sier Haugen. 

- Vi er med på det samlingsbaserte nettverket i det nasjonale prosjektet, men denne samlingen vi har hatt nå har vi iverksatt lokalt. Dette er fordi vi mener temaet er såpass viktig at vi vil videreutvikle oss selv om det nasjonale prosjektet avsluttes. Vi har knyttet til oss Guttorm Helgøy, som har bred kompetanse på arbeid med mobbing og inkludering i barnehage og skole. Han er konkret og tydelig på hvordan vi bør håndtere mobbing i Heim kommune, og dette er noe vi tar med oss videre. Vi skal fortsette samarbeidet med Helgøy utover 2021.

- På denne samlingen har vi tatt for oss krenkelser fra voksne, og hvordan vi skal håndtere dette. Første dag var avsatt til barnehagene og skolene opp til 2. trinn. Den andre dagen var avsatt til 3. trinn og opp til 10. trinn. Vi har hatt mye gruppearbeid med refleksjoner på temaet, og har fått stor inspirasjon til å jobbe videre med utfordringer i barnehagene og skolene.  Alle som er med på samlingene har et ansvar for å spre informasjon og jobbe med temaet på sin arbeidsplass, sier Haugen. 

 

Lenken nedenfor er til et videoklipp som brukes i samlingen for å forstå og kunne forklare vennskap på en god måte. Denne anbefales sett av alle foreldre.

Lenke til "Venner på skolen" (Youtube).