Av alle personer over 85 år mottar ca. 100 tjenester fra kommunen. De som mottar helsetjenester via Helse og Mestring, kommer til å få mer utfyllende informasjon og eventuelt bistand til utfylling av egenerklæringsskjemaet av vårt personell.

Personer som ikke mottar hjemmetjenester fra kommunen, vil bli oppringt av kommunen 

Denne gruppen vil få informasjon om vaksinen og blir forespurt om de ønsker vaksine. De som ønsker vaksine, får bistand til utfylling av egenerklæringsskjemaet samt beskjed om at de blir oppringt av legekontoret for å sette opp timeavtale på legekontoret.

Sted for vaksinasjon

Vaksinen for gruppen over 85 år blir satt av fastlegen på legekontoret. 

Vaksinen er gratis