Det skal en hel landsby til for å oppdra ett barn.

Afrikansk ordtak

 

Informasjon om foredragsholder Olav Gjøvik

Foredragsholder Olav Gjøvik har 35 års fartstid i politiet og har over lengre tid hatt hovedfokus på forebygging rettet mot barn og ungdom. Gjennom mange år har han samarbeidet tett med skoler og skoleledere på en rekke skoler. Gjøvik har vært MOT-coach i 23 år, og i tillegg har han jobbet med forebyggende program gjennom Trygg Trafikk. Ut fra sitt erfaringsgrunnlag, ønsker han å være med å inspirere lokalsamfunn til felles forståelse og øke fellesforstått ansvarlighet for alle barn og unge. Olav har et unikt spekter av personlige og profesjonelle erfaringer å spille på i sin rolle som foredragsholder, gjennom sine mange års arbeid for et varmere og tryggere samfunn. 

Gratis inngang

Påmelding arrangement på Facebook eller denne linken.