Kommuneoverlegen har konferert med FHI, og har kommet frem til at det er smittevernsmessig forsvarlig å åpne opp barnehagen. 

Det er en økende smittetrend i Heim. Vi ber alle om å følge smittvernreglene. Holde deg hjemme og teste deg dersom du har symptomer.