IPR Trøndelag sørvest skal være medlemskommunenes felles utviklings- og samordningsorgan og har som formål å ivareta felles interesser, utarbeide felles strategier og styrke regionens utvikling i en nasjonal og internasjonal konkurransesituasjon. Felles arbeidsoppgaver er bl.a.:  samferdsel, næringsutvikling, reiseliv, forskning - og utvikling, informasjon og helsesamarbeid.

Kontorkommune er Skaun kommune hvor sekretariatet har arbeidssted.  

 

Informasjon om stillingen!