Tips ved vannavstenging, ledningsbrudd og kokevarsel

Generelle tips ved unormal vannforsyning

  • Hold alle vannkraner stengt den tiden vannet er borte, inkl. innvendig stoppekran
  • Når vannet er tilbake, kan det være brunt som følge av belegg som løsner i rørene. Du bør da tappe ut mye kaldt vann fra den krana som er nærmest vanninntaket til boligen. Ta ut eventuell sil i krana
  • Unngå å tappe varmt vann for å hindre grums inn på varmtvannstanken.
  • Det kan være lurt å vente med vask av lyse klær, dersom vannet er brunt
  • Tips til hva du bør gjøre ved kokevarsel 

 

Heim kommune beklager ulempene dette måtte påføre våre abonnenter.

Heim kommune vil legge ut oppdatert informasjon på denne siden.

 Ved spørsmål kan følgende kontaktes:

Teknisk vakt Heim kommune – tlf. 90 01 95 88