Vi ber om at faktura for mars blir betalt til forfall. Korrigering for stengt tilbud, foreløpig 13-26 mars, vil bli gjort på neste faktura. De som av økonomiske grunner ikke kan betale, bes om å ta kontakt med Heim kommune v/ økonomitjenesten på tlf 416 64 051.

Vi vil ikke sende ny faktura før barnehage og SFO er åpnet igjen

Omsorgstilbud for barn i barnehage og SFO med foreldre som jobber med kritiske samfunnsfunksjoner vil ikke bli fakturert i denne perioden med stengte barnehager og SFO.

Det vil bli gitt refusjon for allerede innbetalt kost kantine for perioden tjenesten ikke tilbys. Refusjon vil bli foretatt pr 01.07.20.

Private barnehager

De private barnehagene i Heim kommune har sendt ut eget informasjonsskriv om dette. Foresatte med barn i private barnehager forholder seg til den informasjon som er gitt fra de private barnehagene.