Et av satsningsområdene er økt fokus på psykisk helse hos menn/gutter. Video (facebook). 

Dokument: Strategi for selvmordsforebygging i Heim kommune 2021-2025