Foreløpig er følgende tema satt på dagsorden:

 

 • Status Covid:

  • Hva kan idretten og Heim kommune gjøre sammen for å få oss tilbake til normalen?

 • Handlingsplan om «uønsket adferd»:

  • Utarbeidet av KIL og KIL/Hemne.

  • Alle lag og foreninger i Heim kommune kan få tilgang til arbeidet som er gjort.

  • Sette ned en beredskapsgruppe hvor barn og unge som opplever uønsket adferd, kan henvende seg.

 • Status på reduksjon av tilskudd til idrettslag og lysløyper for inneværende år: 

  • Smertefullt for Idretten at kulturmidler og tilskudd til lysløyper er redusert med 50%.

  • Heim kommune informere om det som skjer / har skjedd.

 • Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv:

  • Nåværende plan gjelder for 2020 – 2023.

  • Starte jobben med revidering plana.

  • Ny plan blir gjeldende for 2024 – 2027.

 • iHeim:

 • «Gamle protokoller»:

  • Sp.mål om noen har protokoller fra idrettslag liggende. Ønsker å få tilgang til dokumentasjon fra «gamle» dager.

 

Vi starter med kaffe og vaffel kl. 18.30.

Møtestart kl. 19.00, samt kaffe og vaffel til dere som ikke rekker å komme før 😊.