Påvirker utleietilbudet av Hemne samfunnshus

Grunnet den store økningen i antall barn i SFO-ordningen vil SFO ved Sodin skole ha behov for å benytte gangareal og lillesalen i Hemne samfunnshus til garderobe m.m. Det vil derfor ikke være mulig å leie samfunnshuset til konserter og diverse arrangementer i tiden fremover. Vi beklager ulempene dette medfører, og informerer samtidig om at vi jobber med å finne alternative løsninger for de som blir berørt. 

Berørte som allerede har booket avtaler vil få melding om endringer.

Alternative haller og samfunnshus

For kommunale haller og lokaler, se denne siden. 

For informasjon om private lokaler, se denne siden (iHeim)