Vedtak i Heim kommunestyre 23.4.20:

  • Heim kommune gir støtte til virksomheter som må gå til anskaffelse av smittevernutstyr for å tilfredsstille retningslinjer for smittevern gitt av myndighetene.
  • Det gis en støtte på 80% av de totale kostnader eks. mva. mot framvisning av dokumentasjon.
  • Midlene dekkes inn ved bruk av kommunens næringsfond.
  • Dette gjelder et begrenset tidsområde - ut august 2020.

 

Heim kommune ønsker alle lykke til med en gradvis oppstart av sine aktiviteter. For spørsmål ta kontakt med John Ole Aspli, 911 65 565, john.aspli@heim.kommune.no.