Arbeidsgivere betaler kun en egenandel på kr. 110,- pr. time. Tilskuddet gis i max 75 timer pr. ungdom.

Landbrukstjenester i Sør-Trøndelag, LiST, administrerer ordninga.

Det vil si at LiST er formell arbeidsgiver, kobler arbeidsgivere og ungdommer sammen, og har dermed også ansvar for utlønning og forsikring. 

Ungdommer som er interessert i sommerjobb, og arbeidsgivere som vil benytte seg av ordninga tar innen 20. mai 2020 kontakt med:

Åse Torevik - LiST, tlf: 993 57 904

e-post: Åse Torevik