Utdeling av KS-hedersmerke

Eli Anita Skinderhaug har  fått utdelt KS- hedersmerke for lang og tro tjeneste i kommunen. Hun har jobbet som fagarbeider i kommunen i 30 år.

Vi gratulerer Eli med utmerkelsen og takker for innsatsen hun har gjort for barn og unge i kommunen vår så langt.Eli Anita Skinderhaug.jpg

På bildet: Eli Anita Skinderhaug mottar hedersmerket

 

Anne Marie Ellefsen går av med pensjon

Anne Marie Ellefsen har gått  av med pensjon etter over 35 års arbeid i barnehage og skole. Vi takker henne for innsatsen hun har lagt ned for de yngste elevene ved skolen gjennom mange år, og ønsker henne lykke til videre!

Anne Marie.jpg

På bildet: En blidspent Anne Marie Ellefsen

Fristende buffetbord

Buffebord Sodin.jpgPå bildet: Buffetbord med mening

God sommer fra alle oss på Sodin!