• Alle besøkende må være friske.
 • Håndhygiene/desinfeksjon av hender før og etter besøk.
 • Besøkende skal ikke oppholde seg i fellesareal, de skal gå rett til pasientens rom, eventuelt ta med seg pasienten ut.
 • Det blir ikke gitt servering til pårørende under besøket.
 • Besøk skal fortrinnsvis foregå ute. Minimum en meters avstand.
 • Dersom besøk ikke kan gjennomføres utendørs, kan det gjøres unntak for besøk på rom/leiligheter med maks 2 besøkende samtidig.
 • Alle besøkende skal registreres med navn, telefonnummer og tidspunkt for besøk.
 • Besøkende vasker over alle berøringspunkter med såpe og vann (evt. desinfeksjonssprit) etter besøket.
 • Dersom besøkende får covid-19 symptomer få dager etter besøket må avdelingen varsles.
 • Gaver og blomster kan medbringes.

Pårørende og besøkende som har vært på reise i utlandet uavhengig av grønn og rød sone, bør vente i 10 dager før besøk.
Det samme gjelder de som har vært på reise i områder med stort smittetrykk innad i Norge. Hvis du er usikker, kontakt ledelsen i Helse og mestring.  

Praktiske opplysninger:

 • Tiendebursveien (TTF), Heim helsesenter avd. Liabø og Liatun: Ring i forkant og avtal tidspunkt og oppmøtested.
  • Tiendebursveien (TTF):  913 46 354
  • Heim helsesenter avd. Liabø og Liatun: 71 55 96 70
  • Skjermet enhet: 46 91 98 62
Praktiske opplysninger:
Tiendebursveien (TTF), Heim helsesenter avd. Liabø og Kyrksæterøra, Liatun: Ring i forkant og avtal tidspunkt og oppmøtested.
Tiendebursveien (TTF): 90 12 75 22  
Heim helsesenter avd. Liabø og Liatun: 71 55 96 70
Heim Helsesenter avd. Kyrksæterøra: 90 10 38 19
 
Kyrksæterøra
Alle som planlegger besøk til pasienter ved Heim helsesenter avd. Kyrksæterøra må fra i dag  
Ringe 90 10 38 19 for å avtale tid for besøk. 
Alle besøk skal fortsatt registreres.  
 
Besøkstid er satt til 45 minutter. 
 
Besøk ved Trygdeboliger/ omsorgsboliger Helse og mestring avd. Kyrksæterøra.  
Vi oppfordrer på det sterkeste at alle som planlegger besøk til pasienter ved Trygdepensjonatet/ Trygdebolig 1 og TTF gjennomfører besøket utendørs. 
Trygdepensjonatet og Trygdebolig 1 bør benytte besøksteltet som er ved Trygdepensjonatet.  
Du reserverer tid i besøksteltet ved å ringe 90 10 38 19  
Besøkende ved TTF bør benytte gapahuken. 
Avtale om tid for besøk ved TTF skal gjøres på telefon 90 12 75 22  
Alle besøk skal fortsatt registreres. 
 
Ved besøk på Heim helsesenter, Kyrksæterøra benyttes hovedinngang ned mot Trygdebolig 1
Ved Trygdepensjonatet og Kårstua benyttes inngangen ved Kårstua