De fleste av landets sykehjemsbeboere har nå blitt fullvaksinert med to doser mot covid-19, og vil således ha redusert risiko for å utvikle sykdom.

Nå har beboerne levd med strenge restriksjoner over lengre tid og vi ønsker å lette litt på besøksrestriksjonene. Det er viktig å bemerke at det er betydelig mindre risiko for covid-19 etter vaksinasjon, men risikoen forsvinner ikke helt, da vaksinen ikke gir fullgod beskyttelse hos alle. Det kan også være noen beboere som av ulike grunner ikke er vaksinert, samt at personalet vårt heller ikke er vaksinert enda. På bakgrunn av dette må vi fremdeles være bevisst på smittevern, og gjør følgende endringer:

Før besøk:

  • Besøk på sykehjem skal fortsatt avtales med sykehjemmet.
  • Vi anbefaler fremdeles at besøk foretas i besøkspaviljong, tilrettelagte besøksrom eller pasientrom.
  • Alle besøkende skal fortsatt registreres med navn, dato for besøk, hvem de har besøkt og telefonnummer til besøkende. DETTE FOR Å KUNNE FORETA SMITTESPORING VED BEHOV.
  • Besøkene med luftveissymptomer, bør ikke komme på besøk
  • Smitteverntiltak som håndhygiene og 1 meters avstand skal fortsatt gjelde
  • Besøk på besøksrom kan bookes fra klokken 11.00 alle dager.
  • Det er tilrettelegges for besøk oftere enn 1 gang pr. uke, men det er ønskelig med maks. 2 besøkende per gang. Dette for å kunne ivareta 1-metersregelen.
  • 1 meters avstand mellom besøkende, beboere og personalet gjelder gjennom hele besøket.
  • Etter hvert besøk skal berørte overflater vaskes med tilgjengelig rengjøringsmiddel.

 

Sjekkliste som skal gjennomgås med alle besøkende før de kommer inn på sykehjemmet.

 

Spørsmål

1

Har du infeksjonstegn som for eksempel. halsvondt, hoste, tungpust eller feber

2

Har noen av dere i familien vært i kontakt med noen som er påvist smitte av Covid-19 de siste ti dager?

3

Har noen av deres nærkontakter vært i smittekarantene de siste 10 dager

4

Har du eller noen i familien vært i utlandet eller områder med mutert virustrykk i Norge

5

Har du opplevd situasjoner de siste 10 dager, hvor det har vært tett med folk rundt deg? (for eksempel. fest, arrangement, privat samling, pub, utested).

Hvis noen besøkende svarer ja på et av de 5 punktene ovenfor, ber vi om at besøk utsettes.

OM SYKEHJEMSBEBOEREN OG DEN BESØKENDE ER FULLVAKSINERT (1. OG 2. DOSE) KAN DE HA FYSISK KONTAKT MED DEN/DE SOM KOMMER PÅ BESØK