Følgende tiltak endres:

  • Barnehagene åpner 20. april.
  • 1. til 4. trinn samt SFO åpner 27. april.
  • Hytteforbudet oppheves fra 20. april.
  • 20 april. skal en-til-en helsetjenester kunne gjenoppta større del av virksomheten sin.
  • Det skal lages en bransjestandard for smittevern slik at helsefaglige virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten, som for eksempel psykologer, fysioterapeuter og kiropraktorer, kan holde åpent fra tidligst 20. april. En tilsvarende bransjestandard skal lages for andre virksomheter med en-til-en-kontakt, som for eksempel frisører, hudpleie og massasje, slik at de kan holde åpent fra senest 27. april, men tidligst når bransjestandarden er klar.
  • 27. april gjenåpner de også skolene for elever på VG3 som følger yrkesfaglig løp i skole og yrkesfagelever på VG2, dersom det kan gjøres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.
  • Studenter som er i slutten av sine studier og er avhengig av utstyr på lærestedet kan komme tilbake til universitet, høyskoler og fagskoler. Det samme gjelder ansatte i rekrutteringsstillinger som er i slutten av sine prosjekter.
  • Forbudet for kultur- og idrettsarrangementer som ikke kan ivareta kravet om 2 meters avstand, vil gjelde frem til 15. juni. Det skal da gjøres en ny vurdering.

 

Statsminister Erna Solberg presiserer at det ikke er tiden for å senke skuldrene, selv om regjeringen nå lemper på tiltakene. Solberg oppfordrer oss til å fremdeles til å bevege oss mindre enn før pandemiutbruddet, samt respektere karantene- og isolasjonsreglementet.

Heim kommune vil nå arbeide med å planlegge for at endringene i tiltakene skal iverksettes på en trygg og god måte.  Alle som blir berørt av de nevnte tiltakene vil få beskjed når planene er klar. ​