Heim kommune satte krisestab med beredskapsledelsen 2. mars i forbindelse med den pågående smittesituasjon med korona. Beredskapsledelsen består av ordfører, rådmann, kommuneoverleger, kommunalsjefer og andre medarbeidere som står sentralt for å koordinere beredskapsledelsens vedtak og prioriteringer. Varaordfører var ordførerens stedfortreder i konstituerende møte, og har vært med videre for å sikre kontinuitet. Cecilie Hatlenes startet i sin stilling som kommuneoverlege kort tid før situasjonen oppstod og har samarbeidet godt med stedfortredende kommuneoverlege Hanne Boksasp Bryn. Siden oppstartsmøte har vi hatt jevnlige møter, hvor vi følger situasjonen nøye og gjør vurderinger og tar avgjørelser basert på situasjonsbildet. Beredskapsledelsen lå i forkant når det gjelder regjeringens vedtak om å stenge skoler og barnehager. Planene var allerede lagt før regjeringen iverksatte tiltaket. Alle ansatte i Heim kommune har vist stor fleksibilitet- og stå-på-vilje for å bidra i beredskapsarbeidet.  Andre tiltak som ble hurtig iverksatt var stenging av sykehjem for besøkende. Sykehjemmene har beboere som er svært utsatt ved smitte av Covid-19, og det er en av våre viktigste oppgaver å beskytte disse beboerne. Beredskapsledelsen ved rådmann og kommuneoverlege har jevnlig kontakt med blant andre Fykesmannen og andre kommuner for å sikre gode kommunikasjonslinjer og samarbeid i det regionale beredskapsarbeidet.

Beredskapsledelsen har jobbet aktivt med å få ut viktig informasjon, hvor hjemmeside og sosiale medier er kanalene vi har brukt for å nå ut til våre innbyggere. For å være i forkant av situasjonen har vi også startet med kartlegging av tilgjengelig helseressurser, det vil si personer som har bakgrunn fra helsetjenestene, og kan bidra ved behov. Mange har meldt sin interesse, noe Heim kommune setter umåtelig stor pris på. Det er foreløpig ikke påvist smitte i Heim kommune, men beredskapsledelsen anser det som kun et tidsspørsmål før vi får bekreftede smittetilfeller i kommunen. Mange innbyggere kontakter oss om forskjellige spørsmål. Folk er positive og viser stor forståelse for de avgjørelser som tas av kommunen og regjeringen. Sammen skal vi håndtere dette. Vi ber alle om å følge med på informasjon og følge de råd og bestemmelser som blir gitt. Dette er en nasjonal dugnad som vi ber alle om å delta i for å beskytte de som er mest sårbar blant oss. Beredskapsledelsen vil påminne våre innbyggere disse tiltakene og rådene som er essensielle for å hindre smittespredning:

 • Hold deg oppdatert på de kommunale og nasjonale retningslinjene. Informasjon finner du på Heim kommunes nettsider (www.heim.kommune.no).
 • Begrens kontakt med andre, følg hygienerådene fra Folkehelseinstituttet. Er du i karantene har du en plikt til å unngå nærkontakt med andre.
 • Hvis du får feber eller luftveissymptomer bør du isolere deg hjemme til ett døgn etter at du er frisk.
 • Unngå aktiviteter som kan bidra til utfordringer for beredskapstjenestene. Eksempler på dette er toppturer og andre lignende aktiviteter.

Status på kommunale tjenester

 • Opprettet et midlertidig legevakttilbud. Orkland kommune vil administrere legevakten fra fredag 27.03.20. Følg med på kommunens hjemmesider for å få tilgang til oppdatert informasjon.
 • Skolene er stengt. Nettbasert undervisning på alle av kommunens skoler. Lærerne har mulighet til å tilpasse undervisningen til hver enkelt elev, samt gi videoveiledning. Det er gitt tilbud om fysisk undervisning for barn av foreldre med kritiske samfunnsfunksjoner.
 • Barnehagene er stengt. Det er gitt tilbud til barn av foreldre med kritiske samfunnsfunksjoner.
 • Kulturskolen er stengt. Det er lagt til rette for nettbasert undervisning.
 • Sykehjemmene er stengt av for besøkende for å forhindre smitte. Det er kartlagt personell som kan tre inn ved behov. Det pågår kartlegging av smittevernsutstyr.
 • Bibliotekene er stengt.
 • Barneverntjenesten er i full drift i tråd med nasjonale føringer. Det er viktig at utsatte barn og unge blir ivaretatt.
 • Brann- og redningstjenesten er operativ.

Rådmannen har god kontakt med hele ledelsen i Heim kommune gjennom jevnlige nettmøter. Vi har god kontroll med, og oversikt over situasjonen så langt og mener vi er så godt forberedt som det lar seg gjøre.

 

Ordfører Odd Jarle Svanem