Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Personvernombod

Personvernombodet har eit spesielt ansvar for at reglane om personvern blir følgt. Alle kommunar har eit personvernombod.

Tenesteomtale

Som innbyggjar i kommunen skal du kjenne deg trygg på at personopplysingane dine blir verna og at kommunen følgjer regelverket.
 
Personvernombodet er ein ressurs og rådgivar for kommunen og eit kontaktpunkt ved alle spørsmål om kommunen si behandling av personopplysingar.
 
Personvernombodet sine oppgåver er blant anna å:
  • informere og gi råd
  • passe på at kommunen følgjer reglane om personvern
  • hjelpe kommunen med vurderingar og konsekvensanalysar
  • samarbeid med Datatilsynet.

Kriterium/vilkår

Kommunen er ei offentleg styresmakt og skal derfor ha eit personvernombod.

Brosjyrar, dokument,
kart og liknande

Lover

Dette er ei lovpålagd teneste.
 
Sjå Personvernforordninga artikkel 37, 38 og 39.

Personvernforordningen
Personopplysningsloven

Rettleiing - korleis få utført
eller motta tenesta

Henvendelser til vårt personvernombud
Du kan ta kontakt med vårt personvernombud, men ikkje om alle type spørsmål. Henvendelser til vårt personvernombud må dreie seg om kommunen sin handsaming av personopplysningar, og hovudsak knytt til personopplysninger om deg. Eksempler på dette kan være spørsmål om rettigheter, typisk innsyn i egne personopplysninger handsama av kommunen. Det er viktig for oss å formidle at du kan rådføre deg med vårt personvernombud.

Tjenesten oppdatert: 11.05.2020 08:53

Tjenester

Dokumenter