Det vi i beredskapsledelsen har vært bekymret for, er at vi står ovenfor økende smittetrykk i Heim kommune. Bekymringen ser ut til å ha vært velbegrunnet, i og med at vi har hatt 12 smittetilfeller siden 12. desember. Dette har vært krevende for kommunens ansatte, og helsepersonell spesielt. Allerede nå bruker vi enormt mye ressurser på smittesporing i forbindelse med de tilfellene vi har hatt. Faren er at vi binder opp helsepersonellet vårt, og ikke klarer å levere tjenester eller evner å gjennomføre vaksinasjon på forsvarlig vis.

Vi er alle glade for at vaksineringen er i gang, men vi kan ikke senke skuldrene for mye. Det verste scenarioet er utbrudd på våre sykehjem og i våre omsorgsboliger, før vi i det hele tatt har kommet skikkelig igang med vaksineringen. Rapporter fra helsetjenestene sier oss at det fremdeles foregår besøksaktivitet i våre omsorgsboliger som ikke er i tråd med nasjonale anbefalinger. Jeg håper at alle har en forståelse for at besøk og sosialisering må begrenses i en periode fremover, slik at vi sikrer oss at de som er mest utsatt når det gjelder sykdomspåkjenningene, får vaksine og kan tre tilbake til en mer normalisert hverdag. Vi er ikke på oppløpssiden helt enda, men den er nær. Skal vi sikre at ressurser kan benyttes til vaksinering og andre sentrale oppgaver, må vi alle være tålmodige. Dette vil bidra til at vi om ikke lenge kan åpne kommunen, landet og verden for fullt igjen.

Jeg opplever at næringslivet følger med kommunens anbefalinger. Det å følge anbefalinger og regler bidrar til å begrense smitte, men jeg er redd for at arbeidsfolk som har vært ute av kommunen i forbindelse med fri i julen, medfører økt smittetrykk i bedriftene. Jeg håper at alle bedriftene forstår de økonomiske konsekvensene et smitteutbrudd kan medføre. Eksempler på konsekvenser har vi sett andre steder; Hurtigruten fikk seilingsnekt med betydelige tap og Salmar på Frøya måtte stenge en hel produksjonslinje. Et enkelt utbrudd på en bedrift kan bidra til at arbeidstakerens familiemedlemmer kan havne i karantene eller i verste fall bli smittet, og spre videre smitten på andre arbeidsplasser. En ukontrollert smittespredning hos en aktør, kan fort ramme mange. Det å følge alle anbefalinger, reglene og rådene vil kunne vise seg å være en av de viktigste investeringene som blir gjort i 2021.

Munnbind

Ordføreren ser at folk er flinke til å bruke munnbind i offentlige rom, og er veldig glad for dette. Hvis dere usikre på hvordan munnbind skal brukes, kan dere se videoen jeg har lagt ved her:

 

Takk for at dere står løpet ut!

 

Ordfører i Heim kommune

Odd Jarle Svanem