Antall smittede de siste 14 dagene

VG holder oversikt over antall smittede i alle kommuner. Denne kan du besøke her. 

Covid-19: Dette gjelder nå

Heim kommune forholder oss som alltid til enhver tid gjeldende nasjonale råd og retningslinjer for covid-19. Det er viktig å fortsatt ta hensyn til de eksisterende smittevernrådene, med god hånd- og hostehygiene og testing ved symptomer.  

Dersom du har symptomer, er nærkontakt eller har positiv test, ber vi deg gå inn på denne siden for informasjon. 

Kort oppsummert om hva bør du gjøre hvis du eller din nærkontakt har fått påvist covid-19?

Følgende flytskjema forklarer sammenhengene og vurderingene du må gjøre:

Flytskjema påvist covid 2.PNG

Hva er status for oppfriskningsdose 65+?

Heim kommune følger anbefalingen fra FHI for rekkefølge for vaksinering med oppfriskningsdose. Det vil si at sykehjemsbeboere og alle over 85 år får tilbud først, deretter aldersgruppen 75-84 år og så 65-74 år.

Vi vil kontakte alle over 75 år per telefon for vaksineavtaler. For alle under 75 år vil det gå ut en SMS med informasjon om hvordan og når de kan bestille seg vaksinetime. 

Informasjon fra FHI: