Fraværsgrensen i videregåendeskole

Fraværsgrensen oppheves fra 05.11. Denne bestemmelsen gjelder ut skoleåret. Dette er et tiltak for å hindre at syke elever møter opp på skolen fordi de er redd for å få for mye fravær.

Oppfriksningsdoser

Kommunen jobber nå med å gi oppfriskningsdose til personer over 75 år. Tilhører du denne gruppen vil du bli oppringt av kommunen. Personer i aldersgruppen 65-74 år kommer også til å få tilbud om oppfriskningsdose snart. Kommunen kommer til å gå ut med mer informasjon når dette er aktuelt.

Når det gjelder oppfriskningsdoser til helsepersonell venter kommunene på skriftlig informasjon fra regjeringen i forhold til hvilke helsepersonell som skal få tilbud og hvordan dette skal gjøres i praksis. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette når det er aktuelt.

Råd fra FHI og Helsedirektoratet

FHI og Helsedirektoratet har kommet med råd til kommuner med økende smitte og økt risiko for økt belastning på helse- og omsorgstjenestene. Smitten øker nå raskt i deler av landet, både blant vaksinerte og uvaksinerte. I deler av landet er kapasiteten i kommune- og spesialisthelsetjenesten presset. Aktuelle kommuner bør iverksette tiltak for å dempe smittespredning når det er nødvendig for å unngå en presset situasjon i helsetjenestene. 

Heim kommune vurderer at vi per i dag ikke er i en situasjon der vi må iverksette tiltak, men vi er bevist på at ting kan endre seg fort. Vi ser at smittetrykket rundt oss øker og fullvaksinerte kan også blir smittet. Vi vil derfor benytte anledningen til å minne om at pandemien ikke er over. Husk godt smittevern. Vask hendene ofte, og hold deg hjemme hvis du er syk. Har du nyoppståtte luftveisinfeksjoner bør du teste deg. Dette gjelder også fullvaksinerte.

Dersom du tester positiv på en test du tar på en offentlig stasjon blir du kontaktet av smittesporingsteamet. Du har selv ansvar å informere dine nærkontakter. Har du testet positiv på en selvtest og tilhører Heim kommune? Send en SMS til telefonnummer 476 37 255 med følgende informasjon: Navn, telefonnummer du kan nåes på, alder. Du vil bli kontaktet av kommunens smittesporingsteam i ordinær arbeidstid (hverdager kl. 07.30 - kl. 15.00). For mer informasjon om hva du må gjøre følg linken til vår infoside her.