Et godt samarbeid med foresatte er fortsatt viktig i dette arbeidet

Foreldre og foresatte kan gi oss gode råd og innspill. Det samme er kontakten med de tillitsvalgte og verneombud for å sikre at denne driften foregår på en så forsvarlig måte som overhodet mulig og at arbeidssituasjonen for de ansatte skal bli best mulig. 

Barnehagene vil fortsatt ha en begrenset åpningstid på 7,5 timer pr. dag.

Det oppfordres om dialog med enhetsleder om behov for oppholdstid utover 7,5 timer.

 

Økt fare for smitte?

Det er naturlig at noen er usikre og redde for å bli smittet når barnehagene er åpne. Barn i barnehagealder leker tett sammen og det er derfor nødvendig med skreddersydde retningslinjer for barnehagene.

Vi vet at det er lite smitte i Heim, og det er derfor liten grunn til å tro at det er mange i kommunen som er smittet med koronaviruset. Det vil fortsatt være viktig å overholde smitteverntiltak og følge råd om ikke å møte i barnehagen ved gitte symptomer fra luftveiene. 

Selv om barnehagene er åpne nå, er det selvfølgelig grunn til å minne om at de som har milde luftveissymptomer (forkjølelse, sår hals, hoste) og sykdomsfølelse, - det være seg barn, foresatte eller ansatte, ikke skal komme i barnehagen før de er symptomfrie.

Det anbefales at alle med symptomer, kontakter fastlege for testing.

 

Rådgiver barnehage Heim kommune

Ingvild Myklebust Haugen

ingvild.haugen@heim.kommune.no

Mob: 91735036

Tlf. 72460000