Ann Helen startet som renholdsvikar i Hemne kommune den 30.01.2013 og har vært fast ansatt siden 31.10.2016. Hun har sitt daglige virke på Sodinplatået. Det vil si hun er renholder på Sodin skole, Hemnehallen, svømmehallen og samfunnshuset. Hun er en meget dyktig og tjenestevillig renholder og hjelper også til på andre bygg i kommunen hvis det er behov for det.

Ann Helen er kjent for sitt arbeidstempo og gode humør.

 

Vi gratulerer Ann Helen!