Funksjonsperiode er 01.januar 2021 - 31.desember 2024.

Domstolene skal ha en allsidig sammensetning, Domstollovens § 67;
"Utvalgene skal ha en allsidig sammensetning, slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen. Kommunen skal oppfordre allmenheten til å foreslå kandidater til valget."

Dersom du ønsker mer informasjon om tjenesten som meddommer, er du velkommen til å ta kontakt på tlf. 72460000, leder servicekontor Arnt J. Moen.

Du kan melde din interesse for vervet ved å sende oss e.post til post@heim.kommune.no, eller pr. brev til Heim kommune, Trondheimsveien 1, 7200 Kyrksæterøra.

Fint om du melder interesse innen 15.03.20.