Brennende engasjement for friluftsliv

Prisen ble delt ut på årets Frivilligforum, som er et møtepunkt for mellom kommunen og alle frivillige lag og foreninger, samt alle som er interesserte i frivillig arbeid. 

AOP 05xMxurElAAAAAElFTkSuQmCC

På bildet over: Marte Bugten, leder for Hemne Frivilligsentral, i dialog med frivilligheten i Heim. 

Kristian Sættem mottok prisen på grunnlag av hans mangeårige engasjement for å legge til rette for tur- og friluftsmuligheter for innbygere og besøkende i Heim kommune. Han har vært med i "Ti på topp"-komiteen i 23 år, altså helt siden oppstarten. Vi tok en prat med Kristian for høre mer om innsatsen han har lagt ned, og hvor lenge han har tenkt å holde det gående. 

Hva er det som driver deg til å legge ned så mange timer på frivillig innsats?

- Har drevet idrett opp igjennom tidene, men når en kommer over 70 år  begynner det å røyne på og en kan finne på litt roligere aktiviteter. Som pensjonist har jeg fått bedre tid. Det var annerleders når en var i fast arbeid. I en periode i livet hadde jeg så mye arbeid at jeg ikke fikk til noe på fritiden. Jeg har drevet gård i lang tid, men etter hvert ble det dårligere tider for bondeyrket og jeg måtte ha en attåttinntekt og tok meg jobb på Lian. Da ble det særdeles lite fritid. Etter jeg sluttet som bonde fikk jeg bedre tid. Jeg er generelt interessert i naturen, og ble med i Ti på topp-kommiteen for 23 år siden. Det er den samme gjengen som holder igang enda. Vi er nesten blitt som familie! Vi støtter oss selvfølgelig på andre folk som hjelper til. Mitt bidrag har i hovedsak vært å legge ut poster og det som kreves for det. Jeg er sosial av meg, og har lyst til å komme i kontakt med folk, og det får man mulighet til gjennom frivillighetsarbeidet. Vi har kjørt felles åpningstur for Ti på Topp og premieutdelinger som er sosiale arrangement. 

Hva er det beste med Ti på Topp?

- Vi prøver å ha en del av postene på kulturelle plasser der det er kulturinformasjon. Det gir litt ekstra verdi for turgåerne. Jeg kan nevne en tur for noen år siden som gikk opp like før Kårøyan. Da var vi var rundt 80 personer som gikk sammen. Vi var først innom ei høybu oppi Kårvatnet der bare tuftene sto igjen, og Leif Holden kåserte om markaslått og mer. Så var vi innom noe som heter Ingrid-stein (i slekt med Leif). Hun frøs i hjel på tur tilbake fra Rindalen og ble funnet ved den steinen. Deretter gikk turen innom en av plassen han Finn-Torkjil hadde (en som ofte lå i tvist med lokale bønder om beiterettigheter) og forbi oppi Dyregrova for å se på reinsdyrsgravene der. Det er en fin historie som blant andre Steinar Væge har skrevet  om. 

 

Hva er den fineste turen?

- Det er mange fine turer, men jeg ville ha anbefalt en tur som vi håper skal bli med på Stikkut-programmet neste år, helst som fellestur i forbindelse med Heimuka. Da kjører man opp til en parkeringsplass nesten ved Oppsalsvatnet og går videre opp Oppsalsetra mot Skarvskallen (Skorroskaillin på Hemnversk). Kommer du dit på midten av juni mot juli, på høyda mellom Staursetdalen og Oppsalsvatnet finner du den største forekomsten av reinrose i hele Heim kommune (reinrose er tidligere Sør-Trøndelags fylkesblomst). Det er et vakkert skue. Da må en være der før juli før den blomstrer av!

 

Hvor lenge skal du holde på?

Vi har i alle fall et mål om å holde på til vi har passert 25-årsjubileumet til Ti på Topp, men det kan godt bli lenger. Jeg har tenkt å holde på så lenge som helsa holder. På vårt Ti på Topp-kart, der vi har krysset av alle plassene vi har hatt poster i kommunen, begynner det å bli tett i mellom kryssene, avslutter Kristian Sættem. 

 

Heim kommune takker Kristian og hans likesinnende for den fantastiske frivillige innsatsen de legger ned!