Smittesituasjon i Heim

Fem personer har testet positivt på hurtigtest. To av disse er verifisert med PCR-prøve mens det ventes på svar på resterende. Fire av tilfellene er knyttet til en privat samling. Alle kjente nærkontakter er varslet og testing pågår. Vi opplever nå et økende smittetrykk i Heim kommune og det kan tyde på at vi nå har et mindre smitteutbrudd. Derfor er det ekstra grunn til å minne om viktigheten av å teste seg straks man får symptomer på akutt luftveisinfeksjon. Det er svært viktig at man holder seg hjemme i påvente av negativt testresultat. Dette gjelder også for fullvaksinerte og beskyttede. 

I tråd med nedtrapping av beredskapen nasjonalt, publiserer ikke Heim kommune daglige oppdateringer når det gjelder smittetall, vaksinering og lignende. Vi har fremdeles mye informasjon på vår hjemmeside og vil oppdatere dette ved behov. Følg lenken til vår nyhet om oppdatering av koronainformasjon i Heim kommune for mer informasjon.

Nasjonale råd og tiltak

Regjeringen holdt pressekonferanse i dag der de kom med tiltak og råd:

 • Hold deg hjemme når du er syk
 • Dropp håndhilsning
 • Innskjerping av innreisekrav for både norske og utenlandske statsborgere
  • Alle, inkluderte nordmenn, skal registrere seg på entrynorway.no før innreise til Norge
  • Mer testing på grensen
 • Kommuner med økende smitte kan ta i bruk koronasertifikat
  • Kommuner som bruker koronasertifikat må tilby gratis hurtigtest til de som ikke er vaksinert 
  • Barn under 16 år trenger ikke koronasertifikat

Har du testet positivt på en selvtest? Ta kontakt med kommunen!

Dersom du har testet positivt på en selvtest er det viktig at du gir beskjed til smittesporingsteamet slik at vi kan raskt komme i gang med smittesporing. 

Send en SMS til: 476 37 255 med følgende informasjon: 

Navn, telefonnummer du kan nåes på, alder.

Du vil bli kontaktet av kommunens smittesporingsteam så fort vi har anledning. 

Regler og råd for uvaksinerte husstandsmedlemmer

Fra onsdag 17.11 innførte regjeringen testplik for uvaksinerte nærkontakter som bor i samme husstand som smittede personer og tilsværende nære.  I tillegg er det nye anbefalinger for andre i husstanden. 

 • Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære bør følge med på egen helsetilstand i 10 dager. Ved symptomer bør nærkontaktene uavhengig av vaksinasjonsstatus bli hjemme og teste seg, selv ved vage symptomer.
 • Fullvaksinerte og de som har gjennomgått covid-19 for mindre enn 12 måneder siden bør testes straks etter de får beskjed om at indeks er isolert grunnet positiv test, samt ny test i løpet av 7 dager, fortrinnsvis mellom dag 3-5 etter den smittede ble isolert.
 • Uvaksinerte og delvaksinerte over 18 har plikt til å testes etter et av følgende regimer (hvor dager telles fra den smittede ble isolert), personer under 18 år anbefales å følge tilsvarende testregime:
  • daglig antigen-hurtigtest i 7 dager eller
  • PCR-test annenhver dag i 7 dager
 • Testing av asymptomatiske som har gjennomgått covid-19 for mindre enn 3 måneder siden anbefales ikke.
 • Foresatte avgjør om de ønsker at barnet testes.
 • Det anbefales at nærkontaktene holder seg hjemme til negativt svar på første testen
 • Dersom testing ikke gjennomføres som anbefalt, bør nærkontaktene avstå fra kontakt med andre i 7 dager (for de fleste innebærer dette å holde seg borte fra jobb, skole eller andre aktiviteter).
 • Kommunen må informere om muligheter for å få testet seg.

 • Ved positiv test gjelder pliktig isolasjon (se beskrivelse ovenfor)

Øvrige nærkontakter

 • Alle bør følge med på egen helsetilstand i 10 dager etter eksponering. Ved symptomer bør nærkontaktene holde seg hjemme og teste seg uavhengig av vaksinasjonsstatus, selv ved vage symptomer.
 • Uvaksinerte og delvaksinerte bør testes så snart de får beskjed om at de er øvrig nærkontakt.
 • Foresatte avgjør om de ønsker at barnet testes.
 • Fullvaksinerte, delvaksinerte og de som har gjennomgått covid-19 for mindre enn 12 måneder siden behøver ikke å teste seg.

Er du helsepersonell som har vært i nærkontakt med en som påvist smitte? Da finnes det egne råd om testing og bruk av beskyttelsesutstyr for deg. Følg lenken til infosiden på fhi.no.