Det enkelte regulativ, forskrifter og regler finner du på vår hjemmeside, eller den kan fås direkte ved Teknisk, Landbruk, Miljø på tlf. 913 20 163/901 77 858.

Avgifter TLM 2021.