Felles for alle nivåene er at ingen skal møte på skolen hvis de er syke, og alle må sørge for å vaske hendene og ha god hostehygiene.  
 

Modellen er et fleksibelt verktøy og gjør det mulig å planlegge mer langsiktig. I dag er tiltakene i barnehager og skoler på et rødt nivå, men det er allerede nå mulig å nedjustere til gult nivå. Fra høsten 2020 kan skoler planlegge for gult nivå. 

Trafikklysmodellen

Mer informasjon om Trafikklysmodellen finner dere her: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/trafikklysmodell-for-smitteverntiltak-for-barnehager-og-skoler/

Endringer for den den enkelte skole

Detaljer om tiltak og organisering kommer i de oppdaterte smittevernveilederne som publiseres på fredag 29.5.2020. Her vil det komme ulike tiltak for barnehager, barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler.   

Den enkelte skole informerer sine foresatte/brukere om hvordan dette vil påvirke tilbudet på sin skole.

Skoleskyss

Avklaringer ifht skoleskyss har vi ikke fått ennå. Atb melder at de må avvente dette til ny smittevernveileder er presentert i morgen.

Mer informasjon

Heim kommune vil komme tilbake med mer informasjon om hva dette betyr konkret av endringer i løpet av fredag 29.5.2020.

 

Kommunalsjef Oppvekst Heim kommune                  

Svein Johny Forren                                                                      

svein.forren@heim.kommune.no                                           

Mob. 918 69 743

Tlf. 72 46 00 00