Felles for alle nivåene er at ingen skal møte i barnehagen eller skolen hvis de er syke, og alle må sørge for å vaske hendene og ha god hostehygiene.

Modellen er et fleksibelt verktøy og gjør det mulig å planlegge mer langsiktig. I dag er tiltakene i barnehager og skoler på et rødt nivå, men det er allerede nå mulig å nedjustere til gult nivå. Fra høsten 2020 kan barnehager og skoler planlegge for gult nivå.

Trafikklysmodell

 Mer informasjon om Trafikklysmodellen finner dere her: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/trafikklysmodell-for-smitteverntiltak-for-barnehager-og-skoler/

Endringer for den enkelte barnehage

Detaljer om tiltak og organisering kommer i de oppdaterte smittevernveilederene som publiseres på fredag. Her vil det være ulike tiltak for barnehager, barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler.

Derfor vil vi komme tilbake med mer informasjon på fredag den 29.05.2020 etter at de nye smittevernveilederene er kommet.

Men fortsatt vil følgende gjelde:

  • Barna leveres ute - færrest mulig inne i barnehagen.
  • Fortsatt mer utetid enn vanlig.
  • Barna tar med matpakke til alle måltider. Gjerne i papir m/plastpose.
  • Det settes en ytre ramme på åpningstid ut fra en ressursvurdering, krav til organisering og krav om renhold. Behovskartlegging vil være aktuelt for å komme fram til tidspunkt i den enkelte barnehage.

 

Rådgiver barnehage Heim kommune

Ingvild Myklebust Haugen

ingvild.haugen@heim.kommune.no

Mob: 91735036

Tlf. 72460000