Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Informasjon om reåpning av forsamlingshus i forbindelse med korona-pandemien

Publisert
Heim kommunevåpen skjold_blå-sølv( redigert)

Etter anbefaling fra FHI kan alle forsamlingshus åpnes for en del aktivitet. Det er  eier / driver sin selvstendige plikt å sette seg inn i råd og krav fra FHI, samt sørge for at disse blir fulgt.

Heim kommune har ingen myndighet i forhold til dette, men kan være rådgiver når det gjelder smittevern. Dersom det ønskes råd eller opplysninger, bes det om at Reidar Klungervik ved enhet for kultur, kontaktes.

Kontaktinformasjon: 

Enhetsleder

Reidar Klungervik

Epost: reidar.klungervik@heim.kommune.no

976 96 710

 

Vi gjør spesielt oppmerksom på at for all aktivitet skal det føres lister med navn, kontaktinformasjon og dato for når den enkelte var til stede. Listene skal oppbevares samlet, slik at det blir enkelt å finne de ved behov for eventuell smittesporing i ettertid.

  • Skjema
  • Tjenestebeskrivelser
  • Dokumenter
  • Lenker