Husbanken, som ble opprettet i 1946 var et av statens store velferdsprosjekter etter andre verdenskrig. Bankens visjon er at alle skal bo godt og trygt og har det som mål å forebygge at folk blir vanskeligstilte på boligmarkedet. I tillegg er Husbanken statens organ for å gjennomføre bostedspolitikk.

Møtet med Husbanken i Heim er et av mange treffpunkter vi har med instanser som samarbeider med kommunen rundt prosjektet Trygge Hjem i Trøndelag. Heim er en av ni deltakende trønderske kommuner. Trygge Hjem i Trøndelag er en toårig satsning der målet er å legge til rette for at vanskeligstilte barnefamilier kan bo godt og trygt ved hjelp av virkemidler fra Husbanken og god boligsosial politikk i kommunen. Satsningen er et samarbeid mellom kommunene, Husbanken, NAV Trøndelag, Statsforvalteren og Trøndelag Fylkeskommune. Det er også opprettet et eget nettverk rundt satsningen slik at aktørene kan informere om diverse ordninger og dele erfaringer.

Husbank besøk Skeiet_603x603.jpg

Kommunedirektør Ola Morten Teigen viser frem tomten på Skeiet der kommunen ønsker å få til en tilvisningsavtale med privat aktør

 

I Heim har vi valgt å se litt bredere på vårt lokale prosjekt med et hovedmål om å øke bevegelsen i boligmarkedet og øke tilgjengelighet av hensiktsmessige boliger. Ved å gjøre dette er kommunen bedre rustet til å møte det økende behovet for flere boliger i Heim kommune. Et delmål i prosjektet er å blant annet bidra til at barnefamilier som har potensial for å eie egen bolig får oppfølging og støtte til å etablere seg. Kommunen har planer om å selge en kommunal tomt på Skeiet til en utvikler som inngår en tilvisningsavtale med kommunen.

Så langt i prosjektet har kommunen vedtatt retningslinjer for leie til eie, kartlagt flere aktuelle kandidater for både leie til eie og stårtlan samt lagt tilvisningsavtale på Skeiet ut på konkurranse. 

Det ble gjort et godt stykke boligsosialt arbeid i kommunen allerede før Heim startet med prosjektet i mars 2022. Tidligere på året ble en prosess satt i gang for å øke satsning på reinvestering av eksisterende kommunale boliger samt investering i kjøp av nye boliger. I tillegg ble det satt fokus på bruk av tilvisningsavtaler for å stimulere privat bygging av boliger for blant annet vanskeligstilte på boligmarkedet.

Prosjektet Trygge Hjem i Trøndelag har også inspirert til nye satsninger, blant annet rydding av kommunale tomer, markedsføring og salg av eksisterende boligtomter (for mer info om kommunale tomter klikk her) og konseptet Ung-Heim. Under Ung- Heim samarbeider Heim kommune og Hemne Sparebank for at ungdommer under 26 år får mulighet til å kjøpe sin egen bolig uten egenkapital til en pris av kr. 1.6000.000,-. Ungdommer havner også i en vanskeligstilt gruppe når det gjelder kjøp av bolig og dette konseptet er med å gjøre det lettere og mer attraktiv for unge mennesker å enten flytte til/tilbake til Heim eller flytte innenfor kommunegrensen til mer egnede bosituasjoner. For mer informasjon om Ung-Heim klikk her.

Drømmebolig halsahagen 1 small.jpg