Det nye bassenget på Liabø åpner for drift 01.11.2021

Drift av anlegget tilbys til lag og foreninger innenfor oppsatte åpningstider, mandag, onsdag torsdag, fredag og lørdag. Avtalen skal følge de plikter som tilligger drift, herunder markedsføring, billettsalg eventuell kioskdrift og godkjente badevakter (se eget avsnitt om driftsrutiner). Anleggets åpningstid følger skoleruta på 38 uker.

Som årlig kompensasjon tilbys Kr 260 000,-.

Vi oppfordrer til at lag og foreninger går sammen om å få til driften. En eventuell kontrakt tildeles i først omgang frem til 20. juni 2022, men med mulighet for forlengelse.

Fra 01.11.2021, ønsker vi å igangsette prøvedrift der vi holder åpent 3 dager/kvelder i uken.  Mandag og onsdag fra 18.00 – 20.00, og lørdag fra 11.00 – 14.00. Det vil da bli gratis inngang den første driftsmåneden. Fra 02.01.2022 ønsker vi full drift med åpent 5 dager/kvelder per uke.

Oppstartstidspunkt for prøvedrift kan diskuteres om ønskelig.

 

Vi er nå i ferd med å utdanne livreddere/svømmeinstruktører. Disse kan muligens kontaktes med tanke på et samarbeid. Vi legger også til rette for at vi kan arrangere flere kurs for de som måtte være interesserte fra lag og foreninger.

 

Vi ber interesserte lag og foreninger om å melde interesse til enhet for kultur eller til Halsa Frivilligsentral innen 24.10.21.

Spørsmål kan rettes til Tove Karin Halse Lervik på tlf.  902 42 585 eller Reidar Klungervik 976 96 710.