Oppvekstreformen og Kompetanseløftet for spesialpedagogikk er to ulike reformer, men begge handler om å se hele laget rundt barna – alt fra barnehager, skoler, PPT, barnevern og helsestasjon til idrett- og fritidsaktører. Begge reformene har stort fokus på tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid. Heim kommune har valgt å se på de to reformene i fellesskap og har satt sammen en tverrfagliggruppe som kalles OKS-gruppen, dette er noe som har fått flere aktører til å se mot Heim. 

Tidligere i år gikk Heim kommune ut med egen video om hvordan kommunen kommer til å jobbe med disse reformene. Videoen ble lagt ut offentlig i tillegg til at den er vist ved flere interkommunale samlinger og arrangement. Nå lanserer Utdanningsdirektoratet en helt ny video om OKS-gruppen og Sodin skoles strategier for tidlig innsats. Sodin en av uttrekksskolene som har fått tilbud om veiledning fra NTNU. Ressurspersoner ved NTNU veileder både på lære- og ledernivå og er en støttespiller med kompetanse på prosessveiledning og medvirkning.

Videoen fra Udir lanseres nå nasjonalt.

 

For mer informasjon om Heim kommunes innsats mot Oppvekstreformen og Kompetanseløftet kan du lese nyheten vi la ut om OKS-gruppen her.

 

udir-film-klipp.2.png